Pravila in pogoji nagradne igre LadyLash

Organizator nagradne igre in ponudnik LadyLash je Zavod Kubik Ljubljana, Pot heroja Trtnika 10a, ponudnik storitve Mooble/Minusiraj in tehnični izvajalec je družba Sinhro d.o.o, Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana.

1 Potek nagradne igre

V nagradni igri sodeluje uporabnik storitev Mooble in Minusiraj, ki je kliknil na povezavo v oglasnem MMS/SMS sporočilu.

Uporabnik bo za SMS nagradno igro izvedel prek MMS/SMS sporočila oz. na spletni povezavi http://mooble.si/ll, ki bo navedena v SMS sporočilu.


V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v Zavod Kubik Ljubljana in Sinhro d.o.o. oz. njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre. Če je v igri izžrebana katera koli izmed tistih oseb, ki v igri ne smejo sodelovati, se žrebanje avtomatsko ponovi.


Nagrado lahko prejmejo samo tisti, ki v času žrebanja izpolnjujejo pogoje, navedene v teh pravilih in pogojih nagradne igre. Nikakršen nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

2 Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 16.12.2010 do vključno 23.12.2010 do 12. ure. Vse prijave, prejete izven tega obdobja, ne bodo upoštevane v žrebanju.

3 Nagrade, žrebanje in obveščanje

Nagrade:

2x polni tretma podaljševanja trepalnic LadyLash

Žrebanje bo 23.12.2010 ob 13. uri v prostorih družbe Sinhro d.o.o. v Tehnološkem parku 21 v Ljubljani.Rezultati žrebanja so dokončni. Denarno izplačilo v vrednosti nagrade ni mogoče, nagrade niso prenosljive na tretje osebe, prav tako ni možna menjava nagrad.

Če izžrebanemu nagrajencu ni mogoče izročiti nagrade v roku 30 dni po žrebanju, izžrebani nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

Podatki nagrajencev, nagrade in pravila ter pogoji nagradne igre bodo objavljeni na spletnih straneh www.mooble.si in www.mooble.si/minusiraj. S sodelovanjem uporabnik poda tudi soglasje za javno objavo njegovih podatkov na spletnih straneh www.mooble.si in www.mooble.si/minusiraj, v primeru, da je izžreban za nagrado.

Nagrajenec bo o nagradi obveščen prek brezplačnega dohodnega SMS-a. Podatki prejemnika nagrade bodo shranjeni na sedežu družbe Sinhro d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana.

4 Varovanje osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri vsak sodelujoči soglaša tudi s temi pogoji in pravili nagradne igre, dostopnimi na www.mooble.si in www.mooble.si/minusiraj.

Vsi zahtevani osebni podatki omogočajo izvedbo nagradne igre in podelitev nagrad.

Če se ugotovi, da izžrebani nagrajenec ni navedel svojih osebnih podatkov ali jih ni navedel pravilno, izžrebanec izgubi pravico do nagrade.

Zavod Kubik Ljubljana in Sinhro d.o.o. se zavezujeta, da bosta osebne podatke skrbno varovala in uporabljala v skladu s pravili, ki veljajo za varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.

5 Pridržki

Zavod Kubik Ljubljana in Sinhro d.o.o. ne odgovarjata za občasno nedelovanje storitve, morebitno netočnost informacij in za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, prav tako tudi ne za morebitno nedelovanje ponudnikov dostopa do interneta.

Zavod Kubik Ljubljana in Sinhro d.o.o. ne odgovarjata za škodo, ki bi jo morda izžrebani utrpel, kasneje pa bi se zanj ugotovilo, da ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v nagradni igri.

Zavod Kubik Ljubljana in Sinhro d.o.o. ne odgovarjata za to, da v nagradni igri sodelujejo tudi osebe, mlajše od 14 let, ki so v prijavi navedle netočne osebne podatke.

6 Odgovornost

Organizator nagradne igre je Zavod Kubik Ljubljana, Pot heroja Trtnika 10a, ki tudi prevzema odgovornost za izvedbo nagradne igre, dostavo nagrade in s tem povezanih vprašanj.

7 Reklamacije in vprašanja

Za vse morebitne reklamacije in tehnične probleme v zvezi z nagradno igro, lahko pošljete elektronsko pošto na: info\@mooble.si ali minusiraj\@mooble.si oz. pokličete na tel. 0592 22222.Ljubljana, 16.12.2010


O podjetju | Pogoji uporabe | Politika zasebnosti | Dodaj med priljubljene