PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI BUTIK FOREVER MIMI

Organizator nagradne igre je Trgovina z oblačili Mirijam Vidlinović s.p., Košenice 45, 8000 Novo mesto. Ponudnik storitve Mooble/Minusiraj in tehnični izvajalec nagradne igre je Sinhro d.o.o, Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana.

1. Potek nagradne igre

V nagradni igri sodeluje vsak, ki se prek oglasnega MMS/SMS sporočila poveže na povezavo v sporočilu in pravilno izpolni obrazec na spletni strani http://mooble.si/mimi .

Posameznik prejme tudi brezplačno SMS sporočilo, da je včlanjen v brezplačno SMS skupnost Butik Forever Mimi z brezplačnim obveščanjem do 2x mesečno in navodilom za morebitno odjavo (MIMI STOP na 6001).

Uporabnik bo za MMS/SMS nagradno igro izvedel prek Mooble in Minusiraj oglasnega sporočila.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v alafetish.com in Sinhro d.o.o. oz. njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre. Če je v igri izžrebana katera koli izmed tistih oseb, ki v igri ne smejo sodelovati, se žrebanje avtomatsko ponovi.

Nagrado lahko prejmejo samo tisti, ki v času žrebanja izpolnjujejo pogoje, navedene v teh pravilih in pogojih nagradne igre. Nikakršen nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 8.2.2012 od 17. ure do 13.2.2012 do 12. ure. Vse prijave, ki bodo prejete izven tega obdobja, ne bodo upoštevane v žrebanju.

3. Nagrade, žrebanje in obveščanje

Nagrade:

3 x po 1 darilni bon Butik Forever Mimi v vrednosti 40 EUR z DDV.

Termin in kraj koriščenja nagrade: Butik Forever Mimi, Slovenska cesta 30, 1000 Ljubljana od 14.2.2012 dalje

Žrebanje bo 13.2.2012 ob 14. uri v prostorih družbe Sinhro d.o.o. v Tehnološkem parku 21 v Ljubljani.

Rezultati žrebanja so dokončni. Denarno izplačilo v vrednosti nagrade ni mogoče, nagrade niso prenosljive na tretje osebe, prav tako ni možna menjava nagrad.

V kolikor izžrebanemu nagrajencu ni mogoče izročiti nagrade pred terminom koriščenja, izžrebani nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

Podatki nagrajencev glavne nagrade in pravila ter pogoji nagradne igre bodo objavljeni na spletni strani http://mooble.si/pogoji, http://mooble.si/minusiraj/pogoji.

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni prek brezplačnega dohodnega SMS-a. Podatki prejemnikov nagrade bodo shranjeni tudi na sedežu družbe Sinhro d.o.o. v Tehnološkem parku 21, 1000 Ljubljana.

4. Varovanje osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri vsak sodelujoči soglaša tudi s temi pravili in pogoji nagradne igre, dostopnimi na http://mooble.si/pogoji, http://mooble.si/minusiraj/pogoji in http://mooble.si/mimi .

Vsi zahtevani osebni podatki omogočajo izvedbo nagradne igre in podelitev nagrad.

Če se ugotovi, da izžrebanec ni navedel svojih osebnih podatkov ali jih ni navedel pravilno, izžrebanec izgubi pravico do nagrade.

Družbi Trgovina z oblačili Mirijam VidlInović s.p. in Sinhro d.o.o. se zavezujeta, da bosta osebne podatke skrbno varovali in uporabljali v skladu s pravili, ki veljajo za varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.

5. Pridržki

Družbi Trgovina z oblačili Mirijam VidlInović s.p. in Sinhro d.o.o. ne odgovarjata za občasno nedelovanje storitve, morebitno netočnost informacij in za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, prav tako tudi ne za morebitno nedelovanje ponudnikov dostopa do interneta.

Družbi Trgovina z oblačili Mirijam VidlInović s.p. in Sinhro d.o.o. ne odgovarjata za škodo, ki bi jo morda izžrebani utrpel, kasneje pa bi se zanj ugotovilo, da ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v nagradni igri.

Družbi Trgovina z oblačili Mirijam VidlInović s.p. in Sinhro d.o.o. ne odgovarja za to, da v nagradni igri sodelujejo tudi osebe, mlajše od 14 let, ki so v prijavi navedle netočne osebne podatke.

6. Odgovornost

Organizator nagradne igre je Trgovina z oblačili Mirijam VidlInović s.p., ki tudi prevzema odgovornost za izvedbo nagradne igre, dostavo nagrade in s tem povezanih vprašanj.

7. Reklamacije in vprašanja

Za vse morebitne reklamacije in tehnične probleme v zvezi s potekom nagradne igre ter v zvezi z nagradami, lahko pošljete elektronsko pošto na: info@mooble.si, minusiraj@mooble.si oz. pokličete na tel. 0592 22222.

Ljubljana, 8.2.2012

O podjetju | Pogoji uporabe | Politika zasebnosti | Dodaj med priljubljene