PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE GRIVASTI VOJAK

Organizator nagradne igre je družba Sinhro d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana.

1. Potek nagradne igre

V nagradni igri lahko sodeluje vsak član storitve Mooble in Minusiraj, ki potrdi povezavo v prejeti elektronski pošti in osveži svoj Mooble ali Minusiraj uporabniški profil .

Nagrado lahko prejmejo samo tisti, ki so kliknili na povezavo v elektronskem sporočilu in v času žrebanja izpolnjujejo pogoje, navedene v teh pravilih in pogojih nagradne igre.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v Sinhro d.o.o. oz. njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre. Če je v igri izžrebana katera koli izmed tistih oseb, ki v igri ne smejo sodelovati, se žrebanje avtomatsko ponovi.

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 13.02.2012 od 16. ure do vključno 15.02.2012 do 12. ure. Vse prijave, ki bodo prejete izven tega obdobja, ne bodo upoštevane v žrebanju.

3. Nagrade, žrebanje in obveščanje

Nagrade (4):

8 krat po 2 vstopnici za ogled filma Grivasti vojak

Termin in kraj koriščenja nagrade: Kolosej v Ljubljani, februar 2012

Žrebanje bo 15.02.2012 ob 13. uri v prostorih družbe Sinhro d.o.o., v Tehnološkem parku 21 v Ljubljani.

Rezultati žrebanja so dokončni. Denarno izplačilo v vrednosti nagrade ni mogoče, nagrade niso prenosljive na tretje osebe, prav tako ni možna menjava nagrad.

V kolikor izžrebanemu nagrajencu ni mogoče izročiti nagrade pred terminom koriščenja, izžrebani nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

Pravila in pogoji nagradne igre bodo objavljeni na spletni strani http://mooble.si/pogoji in http://mooble.si/minusiraj/pogoji.

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni prek brezplačnega dohodnega SMS-a. Podatki prejemnikov nagrade bodo shranjeni tudi na sedežu družbe Sinhro d.o.o. v Tehnološkem parku 21, 1000 Ljubljana.

4. Varovanje osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri vsak sodelujoči soglaša tudi s temi pogoji in pravili nagradne igre, dostopnimi na http://mooble.si/pogoji in http://mooble.si/minusiraj/pogoji.

Vsi zahtevani osebni podatki omogočajo izvedbo nagradne igre in podelitev nagrad.

Če se ugotovi, da izžrebanec ni navedel svojih osebnih podatkov ali jih ni navedel pravilno, izžrebanec izgubi pravico do nagrade.

Družba Sinhro d.o.o. se zavezuje, da bo osebne podatke skrbno varovala in uporabljala v skladu s svojo Politiko zasebnosti. Družba Sinhro d.o.o. bo prav tako upoštevala vsa pravila, ki veljajo za varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.

5. Pridržki

Družba Sinhro d.o.o. ne odgovarja za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, prav tako tudi ne za morebitno nedelovanje ponudnikov dostopa do interneta.

Družba Sinhro d.o.o. ne odgovarja za škodo, ki bi jo morda izžrebani utrpel, kasneje pa bi se zanj ugotovilo, da ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v nagradni igri.

Družba Sinhro d.o.o. ne odgovarja za to, da v nagradni igri sodelujejo tudi osebe, mlajše od 14 let, ki so v prijavi navedle netočne osebne podatke.

6. Odgovornost

Organizator nagradne igre je družba Sinhro d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, ki tudi prevzema odgovornost za izvedbo nagradne igre, dostavo nagrad in s tem povezanih vprašanj.

7. Reklamacije in vprašanja

Za vse morebitne reklamacije in tehnične probleme v zvezi s potekom nagradne igre ter v zvezi z nagradami, lahko pošljete elektronsko pošto na: info@mooble.si, minusiraj@mooble.si ali pokličete na tel. 0592 22222.

Ljubljana, 13.02.2012

O podjetju | Pogoji uporabe | Politika zasebnosti | Dodaj med priljubljene